Roster 22-23

 • Last Name First Name Grade Level
  Aguilar Zyrah 9 JV
  Allen Promise 9 JV
  Berrelleza Arlene 10 JV
  Castillo Clarissa 11 Varsity
  Castillo Jaslene 9 Varsity
  Cerda Maria 9 JV
  Contreras Nautica 11 Varsity
  Duran Jaslene 9 Varsity
  Gallardo Sophia 12 Varsity
  Garcia Jessalyn 10 Varsity
  Griego Katie 12 Varsity
  Hernandez Mia 12 Varsity
  Huerta Raylene 9 JV
  Larios Maritza 11 JV
  Lopez Eliana 11 Varsity
  Lujan Bobbi 10 JV
  Lujan Mia 12 Varsity
  Matthews Nadia 10 JV
  Mineck Miranda 11 JV
  Montero Shyanne 12 Varsity
  Okundaye Tajsanay 9 Varsity
  Orozco Mayeli 10 Varsity
  Pilzon Angelina 12 Varsity
  Poveda Sophia 9 JV
  Poveda Samantha 9 JV
  Robles Tatiana 10 JV
  Ron Ariana 11 Varsity
  Ron Daniella 9 Varsity
  Soto Joanie 9 JV
  Tyrrell Isabel 11 Varsity
  Vargas Jaelyn 9 Varsity
  Vigil Leila 9 JV
  Watson Rylee 12 Varsity
  Zaragoza Jazlyne 9 JV
  Zarala Briana 10 JV
  Zepeda Evelyn 9 Varsity